2.3 جراحی ژنیکوماستی چگونه انجام میشود؟

معمولا نیازی به معالجه ژنیکوماستی نیست. سرطان بیضه و یا این که درمان گونه های دیگر سرطانها (پرتو یا این که شیمیدرمانی) میتواند منجر کاهش تستوسترون گردد. ژنیکوماستی می تواند یک سمت یا هر دو سمت سینه را زیر تأثیر قرار دهد ، گهگاه وقت ها به طور نامتقارن. چنانچه آسیبی به بخشهایی از مغز مانند هیپوتالاموس و غده هیپوفیز برسد، ایجاد تستوسترون می تواند ذیل تأثیر قرار چسب ژنیکوماستی بگیرد. بااینحال مصرف تستوسترون می تواند عوارض جانبی هم داشته باشد. همین ایراد می تواند به عامل بر نیز خوردن تعادل دو هورمون در بدن باشد. کلام کردن اساسی پزشک معالج در مورد گزینههای درمان، می تواند تراز تندرست بدن شما را افزایش دهد. همینطور اصلی حرف کردن دارای پزشک خود، نگرانیهای شما در این گزینه می تواند کاهش یابد. اما قبل از شروع درمان می بایست در گزینه به کارگیری از همین داروها کلیدی دکتر خود صحبت کنید. اغلب، مردان دچار به ژنیکوماستی می توانند وزن خود را کاهش دهند البته کمتر قابل توجهی در اندازه سینه خود بازدید نمی کنند. مردان بایستی ورزش مداوم داشته باشند و از رژیم غذایی خاصی پیروی کنند. اصلی وجود اینکه همین عارضه بیماری محسوب نمی شود، البته کسانی که سرگرم آن هستند، تمایل دارا هستند که اصلی استفاده از طرز های درمانی، این عارضه را درمان نمایند و به همین ادله به بهترین جراح ژنیکوماستی تهران مراجعه می کنند. جراحی ژنیکوماستی یک طریق انحصاری می باشد و ممکن است به جهت همگی مطلوب نباشد. علاوه بر درمان بزرگی سینهها، ممکن هست شما بخواهید مرحله پایین تستوسترون خود را نیز درمان کنید، وضعیتی که حیاتی ارتقاء سن بخش اعظم رخ میدهد. تحت بودن تستوسترون می تواند در اثر ساخت آسیب در سلولهای بیضه ایجادشده باشد.