10 مزایای خانه هوشمند نسب به خانه معمولی !

سیستم های هوشمند شرکت Domotic در نمونه موردی های همین مبحث از آپارتمانی ریز در شهر گرفته تا کلبه های کوچک جنگلی و منزل های سنتی به اجرا رسیده اند. تغییر‌و تحول ناگهانی از یک منزل سنتی به خانهای هوشمند اهمیت تمام آن پیچیدگیها و تکنولوژیهای مدرن گاهی اوقات کاری سخت است. تهیه و تنظیم بهترین و بهروزترین ابزارها و تجهیزات هوشمند در جمهوری اسلامی ایران کاری طاقت فرسا است و احتمال دارد هزینهاش نیز -بهدلیل جدیدتر بودن این فناوری در ایران- بیشتر از جاهای دیگر خواهد بود. این مسئله یک عدد از دشواریهای استفاده از منزل های هوشمند است. تجهیزات منزل های هوشمند امروز اکثر در حوزه امنیت خانهها و کاهش مصرف انرژی و فراهم آوردن راحتی عمده به جهت ساکنین ایجاد میشوند. البته امروز دیگر خانه هوشمند تمجید دیگری دارد. پس در ادامه نیز حساس ما و نوشته منزل هوشمند همراه بمانید. در مقایسه مهم مزیتها، معایب خانه های هوشمند چندان چشمگیر نیستند؛ اما به جهت دوراندیشی اکثر خوانندگان، اشاره مختصری به بعضا از همین معایب -که بخش اعظم مورد اعتنا بودهاند- خواهیم کرد. تجهیزات امنیتی خانه های هوشمند قابلیت مدیریت ورود و خروج به منزل با رمز یا اثر انگشت و… اکنون دیگر موبایلها و لپتاپها هم وارد قصه شدهاند و اهمیت اپلیکیشنهای مخصوصشان بهما امداد می‌کنند تا در اختیار گرفتن از رویکرد دور خانهها و تجهیزات هوشمند را بیش از پیش در اختیار داشته باشیم. نورگیرها و کرکرهها در این ساختمان قابل تهیه و تنظیم از راه بدور میباشند و سیستمهای امنیتی و سرگرمی از شیوه پیشرفتهترین پنلهای لمسی در اختیار گرفتن میشوند.پیشخوان آشپزخانه احتمالا در نگاه اولیه عادی به حیث برسد؛ اما اساسی قرار دادن دستگاههای الکترونیکی بر روی تراز آن، آن‌ها را شارژ میکند. در ادامه میخواهیم شما را کلیدی بهترین نمایشگرهای هوشمند جهان آشنا کنیم. خانه هوشمند آلفا حساس ارائه امکان محاسبه لحظهبهلحظه، آرامش و اطمینانخاطر را برای اعضا آماده میکند. استفاده از شبکهی توری (mesh WiFi) که حیاتی روترهای متعدد سیگنالهای بیسیم را از چندین مکان به شیوهی مؤثرتری توزیع میکند، میتواند مشکل سیگنال ضعیف را حل کند. در همین قسمت توضیحات کلی در گزینه اجرا یک پروژه هوشمند سازی از تراز بسترسازی تا تحویل به کارفرما آورده شده است. در اختیار گرفتن هوشمند وسیلههای برقی خانه، سیستم روشنایی، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و… سیستم اعلام سرقت هوشمند: سیستم اعلام سرقت منزل هوشمند آلفا میتواند مهم اتصال و مدیریت گونه های تجهیزات امنیتی ساختمان و عکسالعملهایی نظیر بهصدادرآوردن آژیر، فلاشرکردن چراغهای منزل و تماسگرفتن دارای کاربران، هرگونه عملکرد مشکوک را به شما اطلاع دهد. برای کسانی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از خانه هوشمند نورال ، شما احتمالا می توانید با ما در برگه وب تماس بگیرید.