کوید و کلیسا در دلاور

یک بیماری همه گیر از قانون اساسی غافل نیست و شرم آور است که حفظ آزادی های آن از سیاستمداران اغلب به دادخواهی نیاز دارد. روز چهارشنبه ، جان کارنی ، فرماندار دلاور ، با کشیشی که به دادگاه رفت ادعا کرد که دستورات اضطراری ایالت تبعیض به عبادتگاه ها بستگی دارد.

آقای کارنی کلیساها را ضروری اعلام کرده بود ، اما در بهار گذشته محدودیت هایی را نیز اعمال کرد که فراتر از آنچه که وی برای سایر مشاغل ضروری می طلبد ، بود. با یک دستور لازم بود که خدمات کلیسا بیش از یک ساعت طول نکشد ، در حالی که …