کالیفرنیا ، آن را دوست دارم و آن را ترک کنید

آستین ، تگزاس

من کالیفرنیا را دوست دارم ، اما مجبور شدم آنجا را ترک کنم. من در فریمونت بزرگ شدم ، در استنفورد حضور یافتم و بیشتر عمر بزرگسالی خود را در منطقه خلیج سانفرانسیسكو گذرانده ام ، و تاسیس شركتهای فن آوری مانند Palantir و Addepar و سرمایه گذاری در بسیاری دیگر. در سال 2011 من 8VC را تاسیس کردم ، یک شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر که امروزه بیش از 3.6 میلیارد دلار سرمایه متعهد را مدیریت می کند. تعداد کمی از سرمایه گذاران برجسته در نظر دارند که زندگی در جایی غیر از کالیفرنیا و تعداد انگشت شماری از مراکز مالی جهانی را انجام دهند ، اما من خودم و ده ها نفر از همکاران 8VC خود را نقل مکان می کنم …