کارشناسان پزشکی برزیل نگرانند که سیاست مانع پیشرفت واکسن Covid-19 نمی شود

SÃO PAULO – تصمیم برزیل در مورد تعلیق آزمایشات واکسن پیشرفته کرونا ویروس چینی ، این نگرانی را در پزشکان ایجاد کرده است که سیاست اقدامات ایمن سازی را علیه بیماری که تاکنون جان بیش از 160،000 برزیلی را گرفته است به تأخیر می اندازد.

Anvisa ، مرجع بهداشتی کشور ، آزمایشات بالینی روز دوشنبه واکسن CoronaVac را متوقف کرد ، با استناد به “یک رویداد نامطلوب شدید” که در 29 اکتبر رخ داد. رئیس جمهور برزیل ، جار بولسونارو ، که با واکسن چینی مخالف است ، برای جشن گرفتن این اقدام به فیس بوک رفت ، صدا کردن آن …