چین اطلاعات مربوط به کشور را در داخل جعبه سیاه قفل می کند

حزب-دولت چین که مدت‌ها در مخفی کاری غوطه ور بود، در حال ایجاد یک جعبه سیاه در اطراف اطلاعات دومین اقتصاد بزرگ جهان است که کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران جهانی را نگران می‌کند.

به دلیل تاکید رئیس جمهور شی جین پینگ بر امنیت ملی، مقامات در ماه های اخیر دسترسی خارج از کشور را به پایگاه های اطلاعاتی مختلف شامل اطلاعات ثبت شرکت ها، ثبت اختراعات، اسناد تدارکات، مجلات دانشگاهی و سالنامه های رسمی آماری محدود یا قطع کرده اند.