پیستون موتور چیست ؟

در مقابل، پیستون آهنگری با دقت به بدنه فشرده تر، کلیدی قدرت بیشتری نسبت به جور ریخته گری شده است. این محصولات به مهربانی تکنولوژی پیشرفته و سال ها تجربه ما دارای پروژه های مشتریان بی شماری ساخته شده است. پس از اتومبیل کاری پیستون آن را طبق روال خاصی گرم و سرد می نمایند و به اصطلاح بر روی آن عملیات گرمایی انجام می دهند تا خواص مطلوب را پیدا کند.پس از همین مرحله بر روی اکثری از پیستون ها را مهم لایه نازکی از آب قلع یا این که مواد دیگر می پوشانند. همین سه قطعه دائما اصلی یکدیگر در اصطکاک هستند و به طور معمول بر اثر کارکرد بالای موتور فرسوده می شوند. 8- شکاف شدن پیستون : در اثر مصرف دوچندان سوخت یا این که روغن سوزی بر روی پیستون ها ، كربن میبندد كه در اثر حرارت سرخ شده و باعث رخنه شدن كف پیستون میگردد . همینطور گاز یا این که مایع داخل سیلندر بر اثر فشار پیستون ممکن هست نشت کند. در همین گونه از موتور، چهار پیستون یا این که مضربی از چهار اهمیت زاویه روی یک محور قرار می گیرند. به همین عامل است که به جهت مخازن گازهای ویژه اهمیت وزن سبک استفاده می شود. 1. وارد آوردن فشار بیش از حد به موتور. برای اطلاع از قیمت روز ا.. به جهت اطلاع از قیمت روز ای.. برای اطلاع از قیمت رو.. بعضا پیستون ها از محور گژن پین تا ذیل دامنه ، شیب دارا‌هستند . 1ـ بیضی ساختن پیستون : چون گرمای احتراق به بالای پیستون میرسد و آن منطقه و قسمت قرار گرفتن گژن پین بیشتر از تمامی جا گرم می‌شود ، اهمیت انبساط بیشتری می باشد که این انبساط موجب چسبیدن پیستون به سیلندر و انواع در عمل موتور می‌شود براین اساس پیستون را بیضی میسازند که آنگاه از گرم شدن انبساط پیدا کرده و شرایط دایره پیدا میکند. فقط شرکت مزدا از همین مدل موتور استفاده میکند. حالا این موتورها در مزدا rx8 به کار گیری می شوند که ولی آن هم چندین ماهیست که دیگر تولید نمی شود. همین دسته از پیستون ها در یکسری مدل مختلف تولید می شوند که هر کدام در موتور های متعدد در وسایل نقلیه گوناگون استفاده می شوند ولی کار کرد آن ها مشابه میباشد . وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اهمیت پیستون ریو عظام وب وب سایت خود باشید.