هزینه سفارش ترجمه کتاب

کتاب حاضر مجلد پنجم از گروه ۹ جلدی «مطالعات نفس» در پژوهشکده فلسفه و صحبت اسلامی پژوهشگاه علم ها و فرهنگ وتمدن اسلامی می باشد که در آستانه برگزاری همایش فی مابین المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت» به تیتر یک عدد از اثرها علمی همایش به زیور طبع آراسته شده است. در این میان، به جهت نخستینبار جایزهی بهترین مکتوب علمی کامستک در سال ۲۰۲۱، به محققان ایرانی اعطا میگردد.این جایزه که شامل لوح تقدیر، نشان افتخار و وجه نقد است، در گرد‌همایی مجمع عمومی آتی کامستک به پزشک اسمعیل قوانلو اعطا خواهد شد. گفتنیست، جایزهی بهترین مکتوب علمی کامستک، یک عدد از مهمترین جوایزی هست که ازسوی کمیتهی همیشگی همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاریهای اسلامی کامستک (COMSTECH) به کتاب علمی چاپشده به زبانهای انگلیسی، فرانسوی و عربی در انتشارات معتبر بینالمللی اعطا میشود. جایزهی بهترین کتاب علمی کامستک 2021، به مکتوب «مکانیک محفظه های پیوسته محاسباتی ساختارهای نانومقیاس»، اثر سهتن از پژوهشگران ایرانی؛ پزشک اسمعیل قوانلو، دانشیار دانشگاه مهندسی مکانیک دانشکده شیراز، دکتر سید احمد فاضلزاده حقیقی معلم دانش کده مهندسی مکانیک کالج شیراز و دکتر معالج هاشم رفیعیتبار معلم گروه مهندسی و فیزیک طبابت دانش کده علم ها طبابت شهید بهشتی تعلق گرفت. به گزارش شفقنا، پنجمی جلد از تیم «مطالعات نفس» ذیل عنوان «جاودانگی» اهمیت تألیف و بنا کردن ذوالفقار ناصری از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و کالج باقرالعلوم(ع) در 315 صفحه منتشر شد. شفقنا- کتاب «جاودانگی» تألیف و بنا کردن ذوالفقار ناصری از سوی پژوهشگاه علوم و تمدن اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم(ع) به چاپ رسید. کمیتهی مستمر همکاریهای علمی و فناوری سازمان همکاریهای اسلامی کامستک، بهمنظور ارتقاء همکاریها و تعاملات علمی و فناوری کشورهای کاربر سازمان همکاریهای اسلامی(OIC) در سال 1981 تأسیس کتاب کنکور نظام نو دیوار شده است. همین جوایز یکی از جوایز دارای علمی میباشد که به محققان کشورهای اسلامی اعطا میگردد و تا به امروز 50محقق از 12کشور اسلامی شایسته دریافت همین جوایز شدهاند. همین کمیته بهصورت دورهای (هر دوسال یکبار) جوایز ویژهای به دانشمندان مقیم و شاغل در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اسلامی که فعالیتهای پژوهشی ارزندهای انجام دیتا باشند، اهدا میکند. مثلا جایی که مادرش به مکتب میآید تا گوشیاش را تحویل بگیرد، یکی از اوجهای قصه است. همانگونه که انسان به غذا نیاز دارد تا زنده بماند؛ روح هم به جهت زنده ماندن به تغذیه موءثر نیاز داشته و مکتوب یکی از از غنیترین منابع برای تغذیه روح میباشد. اما یک عدد از علت هایی که باعث میشود فرد شوق بیشتری به مطالعه نمودن داشته باشد خرید اینترنتی کتاب هست که می تواند در پیشنهاد کتاب گزینه علاقتان کمک ویژه ای داشته باشد. در لحاظ داشته باشید از آنجایی اطلاعات بعضا از کتابها از سایت فیپا ثبت شده می باشد ممکن هست کتاب هنوز به چاپ نرسیده باشه و یا این که برنامه ای هم چاپ کننده یا مولف کتاب برای چاپ آن مکتوب نداشته باشند . در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها زیاد عمده در مورد کتاب کنکور انسانی خیلی سبز لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.