مکث نرخ فدرال رزرو که وسواس دارد

کمیته بازار آزاد فدرال روز چهارشنبه نرخ بهره معیار خود را یک چهارم دیگر افزایش داد و سوال چند تریلیون دلاری این است که آیا این برای شکستن تورمی که فدرال رزرو به شعله ور شدن کمک کرد کافی است یا خیر.

رئیس جروم پاول در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست خود گفت که اعضای FOMC تصمیم نگرفته‌اند که آیا این افزایش نرخ – دهمین افزایش نرخ در 13 ماه گذشته – آخرین مورد در این چرخه خواهد بود یا خیر. اما مطمئناً به نظر می رسید که او امیدوار است کافی باشد.