مشاغل ادامه می دهند – WSJ

گزارش کار روز جمعه نشان می دهد که کارفرمایان در ماه اکتبر 906،000 شغل خصوصی اضافه کردند که پیش بینی ها را پشت سر گذاشت. انعطاف پذیری اقتصاد نسبت به بدبین ها گیج کننده است ، درست همانطور که نتایج انتخابات روز سه شنبه نظرسنجی های رسانه ها را گیج کرد.

نرخ بیکاری در ماه گذشته از 7.9 درصد در سپتامبر به 6.9 درصد کاهش یافت ، حتی با افزایش 0.3 درصدی نیروی کار به 61.7 درصد. کل اشتغال با وجود 268،000 کاهش در مشاغل دولتی 638،000 افزایش یافت – بیشتر تحصیلات و سرشماری موقت. جای تعجب نیست ، مدارس یادگیری از راه دور به تعداد کمتری نیاز دارند …