لباسشویی کوید گاوین نیوزوم – WSJ

گاوین نیوسوم ، فرماندار کالیفرنیا ، با شرکت در یک جشن تولد در یک رستوران دره ناپا با دوازده نفر از دوستان خود ، در نقض قوانین فاصله اجتماعی خود گرفتار شده است – حتی به دلیل قوانین سخت گیرانه ویروس ، حدود دو میلیون در ایالت او بیکار هستند.

سان فرانسیسکو کرونیکل روز جمعه گزارش داد که در تاریخ 6 نوامبر آقای نیوزوم 50 سالگی یک مشاور سیاسی را با حداقل دوازده نفر از بیش از سه خانوار در رستوران معروف لباسشویی فرانسه جشن گرفت (شام معمولی: 350 دلار بدون شراب).

آخر…