طراحی و نحوه ساخت استخرها

در این گام لازم می باشد پیمانکار، یک متخصص لوله کشی استخر را برای اجرای تصفیه فیزیکی و شیمیایی استخدام کند. تنوع در متاع و طرح سنگ سبب ساز می شود که طراح اصلی فراغ بال به طراحی پرداخته و از سنگ در دکوراسیون استخر اسنفاده کند. متخصص آرماتوربندی بایستی قبل از سطح ی بتن ریزی از آرماتور بندی فوندانسیون تماشا نماید و تا سطح ی اخر بتن ریزی، پیوسته به آن نظارت داشته باشد. قبل ازانجام بتن ریزی، اطمینان حاصل نمائید که آرماتورها زنگ زده یا این که اغشته به روغن نباشند، درصورت وجود زنگ زدگی یا این که اغشته به روغن بودن انها، قبل از اجرای بتن ریزی بایدروغن آرماتور ها را پاک کنید. از آن جایی که آرماتور بندی استخر فعالیت تخصصی می باشد اضطراری میباشد که اساسی دقت و تحلیل کل انجام شود. دراستخر بتنی نیز آنگاه از این گام آرماتوربندی و بتون ریزی انجام می شود. مرحله سوم: برای احداث استخر احتیاج به شالوده ای کار کشته برای مواد سازنده آن داریم در این سطح قاب فلزی استخر را نصب می کنیم که باعث ساخت اساس ای مقاوم برای استخر بتنی می شود. 3. پس از 28 روز اقدام به سیمانکاری به طریق پلاستر اساسی مواد آب بندی (چسب بتن ویژه مهم مواد آببندSA12 ) می نماییم تا سطح صاف بتن داخل استخر به صورت متخلخل شود. در ادامه، آب تصفیه شده وارد تجهیزات گرمایشی میگردد تا دمای آن به مرحله مورد لحاظ برسد. تمام تجهیزات و لوله کشی ها جهت تخلیه استخر بایستی حیاتی اتصالات مناسب مانند پیچ تخلیه ،شیر تخلیه و سایر اتصالات مطلوب استخر اجرا گردد. آنگاه از بتن ریزی کف بایستی نسبت به اجرای کابل کشی جهت روشنایی ها و نصب اسکیمر و جت شنای بی پایان و نصب لوله جاروب استخر مبادرت نمود و آن‌گاه نسبت به قالب بندی استخری مبادرت کرد. 3. در دمای کمتر از 5درجه سانتی گراد خم نمودن آرماتورها مجاز نیست. تراز ذیل فعالیت بایستی قبل از اعمال همین پوشش از حیث پرداخت و خلل و فرج تخلخل یکنواخت شود تا پوشش الاستومری مناسبی بر بر روی مرحله انجام شود .بهترین مواد جهت ترمیم پایین مرحله و سوراخها مانند ترک بین بولت در دیواره مخزن به کارگیری از ترمیم کننده های الیاف دار می باشد .پوشش الاستومری به نام آب بند کننده فشار مثبت هم نامیده می گردد و بر روی دیواره داخلی استخر یا این که مخزن کلیدی برس کشیده میشود. این مورد قضیه سبب ساز می شود تا تخلخل بتن تا حد زیادی کمتر یابد و در غایت می تواند منجر شود تا مقاومت آخری بتن تا 25 % ارتقاء یابد، چرا که به جهت رسیدن به عملکرد آیتم حیث آب کمتری مصرف خواهد شد. به جهت خودداری از احتمال وجود حفره و یا چاه های فاضلاب در محدوده گود برداری(که می تواند باعث عدم پایداری آن بخش باشد)، با اعتنا به نوع پدیده گزینه حیث باید روش حل های استوار کننده جانبی برای آن نصیب در حیث گرفته شود. پیشنهاد میشود پس از بازکردن قالب ها مطلقا سطح های بتن اساسی دستگاه کارواش قبل از عملیات پیمانکاری شستشو شود پس از انقطاع نمودن قالبها و شستشوی تراز بتن بایستی اطراف دیوار بیرونی استخر را مهم مواد آب بندی کریستال شونده برای دوری از فشار مثبت و منفی آب بندی کرد. کاهندههای آب یا جاری کننده های بتن غالبا بین5 تا 10 % میزان آب بتن را کاهش می دهند. پس از تعدادی روز می بایست با مواد دو جزیی اختصاصی فشار مثبت از درون تراز بتن را آببندی کرد. سیمان مخصوص ساختن استخر بتونی به وسیله شرکتی که حساس آن قرارداد دارید خریداری می شود یا این که اینکه از فروشندگان سیمان به جهت کاربرد فردی خود می خرید. در ادامه قصد داریم به بررسی فرآیند طراحی استخر خانگی، مکان مطلوب برای تولید آن، اصول و استاندارد طراحی آن، گونه های استخر و کاربرد هر یک از آن ها خوا هیم پرداخت. برای ایزولاسیون استخر تا یکسری سال قبلی از ایزوگام به کار گیری می‌شد البته امروزه همین فعالیت باید اهمیت استفاده از روشهای استاندارد یعنی چسب بتن انجام شود. سیمانکاران استخری که بصورت سنتی فعالیت میکنند بخش اعظم رغبت دارا هستند مرحله سیمانکاری را کلیدی مواد آب بندی SA12 آب بندی نمایند که این نیز روش دیگری برای آب بندی می باشد البته نمیتواند مثل مواد الاستومری فعالیت نماید. 1. پس از اتمام بتن ریزی دیوارها و قطع نمودن قالب ها و شستشوی مرحله بتن داخلی می بایست 28 روز از قدمت بتن بگذرد آن گاه روند دیگر عمل استخر را انجام داد. سیستم گردش آب جهت انتقال آب از بخش های متفاوت استخر و جکوزی مانند تصفیه منزل و موتورخانه مورد به کارگیری قرار می گیرد. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه با کجا و شیوه استعمال از استخر باغی ارزان دارید، می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.