شورش علیه ماشین ایلینوی

هیچ چیز مانند شکست برای تمرکز ذهن سیاسی وجود ندارد ، و به رای دهندگان ایلینوی تبریک می گویم که باعث تحریک دموکرات ها از تحمل بالای آنها در برابر فساد شده است. آنها سرانجام پس از سالها عضویت در کیف پول ، از مایکل مادیگان ، رئیس مجلس ایالتی فاصله گرفته اند.

دموکرات ها سه شنبه شب با یک ضرب و شتم ، چهار کرسی مجلس نمایندگان ایالتی و یک دادگستری دیوان عالی ایالت را برای اولین بار در تاریخ ایالت در انتخابات حفظ کردند. کودتای بزرگ طرد اکثریت رای دهندگان از …