سوزان کالینز و اکثریت ها – WSJ

سوزان کالینز از ماین سناتوری است که بسیاری از محافظه کاران دوست دارند آن را تحقیر کنند ، اما این هفته انتخاب مجدد وی برای پنجمین دوره در یک ایالت شمال شرقی ممکن است اکثریت جمهوریخواهان را نجات دهد. این یک یادآوری است که اکثریت های با دوام در آمریکای متنوع به ائتلاف های گسترده ای نیاز دارند.

خانم کالینز برنده شد زیرا وی دارای نمایه ای مستقل در ایالتی است که با مهربانی به آن نوع سیاستمداران نگاه می کند. او معمولاً برای انتخاب مجدد خود را می خواست ، اما دموکرات ها پس از ارائه رای قاطع برای تأیید برت کاوانو به مقام معظم رهبری امسال او را هدف قرار دادند …