سنگاپور ، شهر آسمان خراش ها و سرزمین کوچک ، به کشاورزی روی می آورد

سنگاپور – در این كشور مملو از آسمان خراش كه تقریباً شش میلیون نفر جمعیت دارد ، تمام زمین های زراعی در مجموع حدود 500 هكتار جمع می شود – مساحت تقریباً به اندازه یك مزرعه منفرد آمریكایی.

این توضیح می دهد که چرا بیش از 90٪ از غذای دولت-شهر از خارج از کشور تأمین می شود ، این یک شاهکار جهانی سازی است که هر روز با آوردن گوشت گاو از نیوزیلند ، تخم مرغ از لهستان و سبزیجات حمل و نقل از مالزی انجام می شود.

ولی…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>