رئیس جمهور چین شی جین پینگ پلاگین IPO مورچه جک ما را کشید

به گفته مقامات چینی با اطلاع از موضوع ، رئیس جمهور چین پس از کنترل سهامداران جک ما ، رهبران دولت را عصبانی کرد ، شخصاً تصمیم به توقف عرضه اولیه سهام Ant Group ، که بزرگترین پیشنهاد در جهان بود ، متوقف کرد.

این سرزنش اوج سالها روابط پرتنش بین مشهورترین کارآفرین چین و یک دولت ناراحت از نفوذ وی و رشد سریع غول پرداخت دیجیتال بود که وی کنترل می کرد.

آقای….