رأی دهندگان (عمدتا) افزایش مالیات را رد می کنند

مالیات در هفته گذشته و نه تنها در رقابت های ریاست جمهوری در صندوق های رای بود. رأی دهندگان در کالیفرنیا و ایلینوی اقدامات رای گیری را که باعث افزایش مالیات آنها می شد رد کردند ، در حالی که رای دهندگان در آرکانزاس و آریزونا افزایش مالیات را تصویب کردند. کلرادانی ها به کاهش مالیات رای دادند.

در ایلینوی تنگنای مالی ، یکی از 9 ایالت با مالیات بر درآمد مساوی ، فرماندار جی بی پریتزکر کارزار لایحه اصلاح قانون اساسی را برای اجازه دادن به مالیات فارغ التحصیل یا پیشرو رهبری کرد. آقای پریتزکر قول داد كه فقط به رای دهندگان ثروتمند و تهدیدكننده با قطع بودجه ضربه خواهد زد …