دویچه بانک از سود بیشتر در سه ماهه پرتلاطم خبر داد

Deutsche Bank AG گفت که تجارت آن در طول آشفتگی بانکی در ماه مارس به خوبی حفظ شده است و سود سه ماهه اول 8 درصد افزایش یافته است زیرا همچنان از افزایش نرخ بهره سود می برد.

عملکرد کسب و کار وام دهی و سپرده پذیری آن، عملکرد ضعیف تری را برای عملیات سرمایه گذاری-بانکداری آن جبران کرد، که همچنان تحت تأثیر خشکسالی در معاملات و افزایش سرمایه توسط مشتریان قرار گرفت.