دموکراسی در فضای باز می میرد

استقلال استقلال “یک کشور ، دو سیستم” از هنگ کنگ در تابستان امسال درگذشت و حزب کمونیست چین اکنون در حال خرد کردن بقایای خود است. آخرین هدف پکن شورای قانونگذاری و قانونگذاران طرفدار دموکراسی آن است.

روز چهارشنبه قانونگذار چین قطعنامه ای را تصویب کرد که به مقامات هنگ کنگی اجازه می دهد بدون نظارت قضایی قانونگذاران را برکنار کنند. مقامات هنگ کنگ به سرعت چهار قانونگذار طرفدار دموکراسی ، از جمله دنیس کواک و آلوین یونگ ، دو مدافع شجاع یک دادگستری مستقل را تحریم کردند.