در یک شهر کوچک کالیفرنیا، تقریباً نیمی از پلیس در موضوعات متنی نژادپرستانه گنجانده شده است.

نوشته زوشا الینسون | عکس های ایمی آزبورن برای وال استریت ژورنال

آنتیوک، کالیفرنیا- حداقل برای چهار سال، افسران در این شهر کوچک منطقه خلیج، ساکنان سیاه پوست را توهین‌های نژادی می‌خواندند، مظنونان را کتک می‌زدند و در پیام‌های متنی درباره نقض حقوق مدنی مردم شوخی می‌کردند.

حق چاپ ©2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به داو جونز و شرکت است. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8