حکم دادگاه استیناف پوردو شکایت علیه رهبران شرکت ها را محدود می کند

حکم دادگاه تجدیدنظر این هفته مبنی بر اینکه پرونده های ورشکستگی شرکت ها می تواند از افراد داخلی در برابر مسئولیت محافظت کند، سیستم فصل 11 را به عنوان ابزاری قدرتمند برای حل و فصل دعاوی سوء رفتار تقویت می کند.

دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم از طرح فصل 11 برای داروساز Purdue Pharma حمایت کرد که صاحبان آن، اعضای خانواده ثروتمند Sackler را از دعاوی مدنی مرتبط با بحران مواد افیونی آزاد می کند. در ازای آن، اعضای خانواده تا 6 میلیارد دلار در طول زمان به طلبکاران پوردو پرداخت خواهند کرد که گمان می رود بزرگترین تسویه حساب سهامداران باشد.