تگزاس در مرکز رشد ورشکستگی قرار می گیرد

غول قطعات هواپیما Incora و دو شرکت بزرگ دیگر برای فصل 11 در تگزاس ثبت نام کردند و جذابیت فزاینده ایالت را به عنوان مکانی برای فرود شرکت هایی که از نظر مالی در تنگنا قرار دارند که با وام دهندگان درگیر هستند یا به دنبال یک سفر سریع از طریق ورشکستگی هستند، نشان دادند.

اینکورا روز پنجشنبه برای ترمیم ساختار سرمایه 3.1 میلیارد دلاری خود اعلام ورشکستگی کرد و از این انجمن برای حل و فصل دعاوی بین شرکت، مالک سهام خصوصی آن، Platinum Equity و طلبکارانش استفاده خواهد کرد. هیوستون ….