تحلیلگران می گویند که کاهش نرخ تورم در برزیل می تواند به سود سهام نسبت به درآمد ثابت باشد.

سائو پائولو- مقامات پولی برزیل در حال بررسی تغییراتی در هدف بانک مرکزی تورم هستند – از جمله افزایش احتمالی، که به گفته تحلیلگران می تواند به بازار سهام این کشور کمک کند و در عین حال باعث کاهش برخی از اوراق بهادار با درآمد ثابت شود.

رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، بارها از بانک مرکزی و رئیس آن، روبرتو کامپوس نتو، به دلیل بالا نگه داشتن نرخ بهره حتی در شرایطی که تورم بالاتر از هدف 3.25 درصدی بانک برای امسال است، انتقاد کرده است.

برای…