تحریم های ایالات متحده سیاستمدار لبنانی در تلاش برای تضعیف حزب الله ، مهار فساد

مقامات و تحلیلگران گفتند كه تحریم دولت ترامپ از یك سیاستمدار برجسته مسیحی لبنانی تلاشی برای كنار گذاشتن گروه تروریستی لبنانی تعیین شده توسط حزب الله لبنان بود ، در حالی كه مقابله با فساد مالی كه به عنوان گسترده ای از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی این کشور تلقی می شود ،

این اقدام جمعه جبران باسیل ، داماد رئیس جمهور لبنان و رئیس جنبش میهن پرست آزاد به رهبری مسیحیان را هدف قرار داد که در بحبوحه بحران سیاسی این کشور به دنبال نقش اصلی در تلاش برای تشکیل دولت جدید است.

جمعه …