بزرگترین بازنده انتخابات 2020 – WSJ

هیئت منصفه هنوز در مورد افرادی که دفتر بیضی شکل را اشغال می کنند ، اعلام نشده است ، اما حکم آمریکا در مورد هنجارگریزی لیبرال بسیار قاطع است. روشن ترین بازندگان این انتخابات نانسی پلوسی رئیس مجلس و چاک شومر رهبر اقلیت بودند که چهره های عمومی چپ بدون بند بودند.

حزب دموکرات شکافته است و اگر جو بایدن پیروز شود ، به این دلیل است که او ادعا می کند (به طور دقیق یا نه) جناح معتدل آن را نمایندگی کند. او مبارزات انتخاباتی خود را پنهان از دستور کار مترقی حزب خود گذراند و در پایان حتی بخشهایی از آن را رد کرد. بهترین فروش آقای بایدن …