برج خنک کننده چیست ؟

به آن برج خنک کننده «باز» و نوعی که اسپری آب گوشه و کنار درون برج خنک کن را میخیساند، برج «مرطوب» خوانده میشود. هنگامی که آب کندانسور گرم به برج خنک کننده وارد میشود، از در بین «پکیج مخزن» به شکل قطرههای ریز به باطن اسپری می گردد که مرحله آب را ارتقا دیتا و در سرانجام قابلیت از دست رفتن حرارت بخش اعظم را فراهم میکند. برج خنک کننده آب گرم را در دمای به جهت مثال، ۳۲ درجه سانتیگراد (۶/۸۹ جايگاه فارنهایت) از چیلر میگیرد. وقتی کلام از عملیات سنگین صنعتی می شود ، به جهت خنک سازی فرآیندها و کنترل دمای بالا به برج های خنک کننده بزرگی – که اکثر زمان ها به ترازو ساختمانهای یک سری طبقه – نیاز است. اینها به عبارتی برج خنک کننده هستند که به جهت بیرون راندن هوای گرم ناخواسته از محیط باطن ساختمان یا این که محل انجام یک فرایند استفاده میشوند. برای بهبود عملکرد و بهرهوری همین دستگاهها، حرارت تولیدی آنها بایستی به گونهای دفع شود تا موجب حفاظت از منابع طبیعی شود. همین آب گرما را به دور به این معنی که به خارج از برج خنک کننده و به فضای بیرون خواهد راند. مشخصات ابعادی دستگاه های برودتی و اتومبیل آلات فاکتوری است که همواره در کاتالوگ محصولات کمپانی های تولید کننده می اقتدار آن را طراحی برج های خنک کننده تماشا نمود. یکی از بحران های با تکنسین های تاسیسات در شرکت ها و ساختمان های تبارک محافظت کولینگ تاور ها در فصل زمستان است. مثال خوب همین امر ، احساس ناگهانی سرماخوردگی در هنگام خروج از حمام گرم هست ، یا نادرست دادن هواداران به کار گیری شده به جهت امداد به خنک نمودن بازیکنان فوتبال در حاشیه. هرچند آنها برای محیط زیست خطر آفرین نیستند ، البته از بیننده های یک سری راننده به جهت به دستکم رساندن پیمایش برج خنک کننده استفاده می شود. پس از نزاع جهانی دوم و ترقی دانش اتمی در دنیا، برجهای خنک کننده در نیروگاههای اتمی هم ساخته و به عمل گرفته شدند. عملکرد آن نیز در واقع شبیه عملکرد کولر آبی می باشد. در واقع جزو او‌لین برجهای خنک کننده هستند که در سالیان ابتدای قرن بیستم در نیروگاهها به طور گستردهای به کار گرفته شدند تا بخشهای مختلف آن نیروگاهها را خنک کنند. درصورتیکه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه فن 3*3 لطفا از کاغذ ما بخواهید.