بخشش برای ژنرال فلین

تصمیم رئیس جمهور ترامپ در روز چهارشنبه برای عفو مایکل فلین ، مشاور سابق امنیت ملی ، یک عمل عدلی معوق است که به چهار سال آزار سیاسی ، پیگرد قانونی و سو abuse استفاده قضایی پایان می دهد. اگر به نظر می رسد که ما به شدت نسبت به این یکی احساس می کنیم ، حق با شماست.

ما هرگز پیشکسوت سابق و جانباز تزئین شده را ملاقات نکرده ایم. اما هر آمریکایی باید نگران بدرفتاری خود با یک سیستم عدالت سیاسی باشد که می تواند برای هر کسی که در آن طرف اشتباه افراد انتقام جوی قدرت قرار دارد اتفاق بیفتد.