با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از حوادث رانندگی جلوگیری کنید

در نتیجه رایزنی کمیسیون اروپا، کاستی های متفاوتی در Driver CPC شناسایی شد. یک‌سری از احکام قابل توجه دادگاه از سوی دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های بریتانیا در گزینه این معافیت وجود دارد. اگر چه از لحاظ فنی هیچ محدودیت روزانه برای میزان زمان عمل در یک روز (بین دوره های استراحت) وجود ندارد، قوانین برای حداقل استراحت روزمره 9 ساعت (کاهش زمان استراحت روزانه) در 24 ساعت اساساً به همین مضمون‌ هست که راننده کامیون نمی تواند یک روز کاری داشته باشد. بیش از 15 ساعت حداکثر به جهت سه بار در بین زمان های استراحت هفتگی. یک راننده HGV می تواند دوره استراحت روزانه خود را به دست کم 9 ساعت فارغ از وقفه کاهش دهد، اما آن ها صرفا می توانند همین کار را بیش از سه توشه در هفته انجام دهند. اساسی این حال حصر روزانه را می اقتدار به حداکثر 10 ساعت رانندگی در روز ارتقا داد ولی فقط دو توشه در هر هفته. وقتی که یک راننده در یک زمان استراحت روزانه تام 11 ساعته است، حداکثر روز کاری 13 ساعت است. اهمیت این حال، اگر یک کارگر سیار در یک شیفت بین 6 تا 9 ساعت فعالیت کند، می بایست دست‌کم 30 دقیقه استراحت کند، همین می تواند از دو وقفه 15 دقیقه ای تشکیل شود. دقت به این نکته مهم میباشد که ساعتها استراحت راننده اتحادیه اروپا بر این استراحت ها در هنگام رانندگی حق تقدم دارد، بنابراین مطمئن گردید که در زمان رانندگی کلیدی کار دیگر، زمان های استراحت درست را این صفحه انجام می دهید. 3) گرفتن نوبت ‘U’. رانندگان می توانند مهارت های خویش را با شرکت در کلاس آموزشی و آموزشی که به طور خاص برای رانندگان مسن خیس تولید شده است، بهبود بخشند. این آسیب‌ها ممکن هست بوسیله رانندگان بی‌هوشی که بر روی امر غلتیده‌اند، سرنشینانی که مهار نشده یا به‌درستی مهار نشده‌اند و در هنگام ترمز قبل از تصادف بر روی صندلی به جلو می‌لغزند و رانندگانی که کمربند بسته‌اند و خیلی نزدیک به دستور نشسته‌اند، متحمل شوند. سنسور زاویه دستور که انتخاب می کند راننده می خواهد کجا را هدایت کند. یک سنسور شتاب طولی که از نظر طراحی مشابه به سنسور شتاب جانبی است، ولی داده ها بیشتری در آیتم زمین جاده ارائه مینماید و همینطور سنسور دیگری به جهت عجله و سرعت خودرو است. قوانین و مقررات اتحادیه اروپا بیان میکند که فقط استراحت‌های تقسیم شده که نشان می‌دهد زمان دوم 30 دقیقه یا اکثر است مجاز خواهد بود. هر زمان استراحت بیش از 9 ساعت اما کمتر از 11 ساعت به عنوان عصر استراحت روزانه کاهش یافته طبقه بندی می شود. هوندا امیدوار میباشد که فناوری نو به زودی روش خویش را به تمام خودروها گشوده کند.