بایگانیهای عوارض عمل ژنیکوماستی در مردان – دکتر ناهید نفیسی

قبل از فعالیت ریز نمودن سینه فرد به تصمیم خود می تواند بیهوشی عمومی و یا این که بی حسی موضعی gynecomastia 10 percent body fat را گزینش کند. مراجعه به مشاور: مذاکره درمانی می تواند به فرد یاری نماید از اضطراب و افسردگی ناشی از ژنیکوماستی پرهیز کند. مرتبه دو : بزرگی میانگین سینه که فراتر از مرزهای نوک سینه رفته و کناره آن از سینه قابل تشخیص نیست. تغییر حساس نوک پستان که ممکن هست به طور موقت یا همیشگی باشد. در اکثر موارد ، بافت متورم پستان طی شش ماه تا دو سال بدون درمان از دربین می رود. مقدار پرورش بیماری در هر دو پستان می تواند مختلف باشد و لزوما یکسان نیست. برداشتن چربی اضافی یا بافت غده هم می تواند باعث به ایجاد فرورفتگی ، برآمدگی و راحت شدن پوست در ناحیه قفسه سینه شود. ولی در صورتی که علل ایجاد همین عارضه در مریض وجود پوست بیشتر باشد، می بایست جراح پلاستیک از نحوه لیزر به جهت معالجه بیماری به کار گیری کند. وجود بافت چربی در بافت سینه مردان باعث ساخت فشار بر روی رگ های خونی شده و سبب ساز تولید التهاب و درد می شود. داروهای مهارکننده آروماتازها. آروماتازها آنزیم ها واسطه ایجاد هورمونهای در خانم ها و آقایان هستند که مهار آن ها سبب ساز کمتر ایجاد همین هورمون ها خواهد شد. یکی از از این عوارض بزرگی سینه در مردان است. عارضه ها جراحی ژنیکوماستی (کاهش سینه)؟ کوچککردن سینه مردان (ژنیکوماستی) یک عمل جراحی موثر به جهت کمتر حجم بافت سینه در مردان و شکلدهی دوباره قفسه سینه و تبدیل آن به ظاهری مردانهتر ژنیکوماستی نوزاد است. امروزه به جهت انجام جراحی زیبایی پلاستیک سن مشخصی وجود ندارد. علاوه بر تولید ظاهری نامتناسب در افراد، وجود همین عارضه می تواند آزاردهنده هم باشد. همین هورمون نقش مهمی در رشد سینه به ویژه در خانم ها دارد. همانطور که تماشا کردید، معالجه های دارویی برای همین عارضه فقط برای مشکلات تولید شده در ترشح هورمون ها است. یکی از عارضه هایی که ممکن هست به جهت بعضا مردان رخ دهد، ژنیکوماستی است. یکی از نقاط بدن که تجمع چربی در آن حائز دارای است، حوزه‌ سینه می باشد. وجود کانکشن و یا رابطه بین سلول های چربی سبب ساز ترشح هورمون هایی می شود که می تواند راستا ساز پیدایش بیماری های خطرناکی زیرا سرطان در تن شود.