بانک مرکزی مکزیک بر نرخ ها تاکید می کند

بانک مرکزی مکزیک مطابق با انتظارات، نرخ بهره را بدون تغییر در بالاترین سطح 11.25 درصد نگه داشت و پس از یک چرخه انقباض طولانی مدت با کاهش تورم، متوقف شد.

این تصمیم به اتفاق آرا توسط هیئت پنج نفره اتخاذ شد و پس از آن اتخاذ شد که نرخ تورم سالانه مکزیک در ماه آوریل کاهش یافت و از 6.85 درصد در ماه مارس به 6.25 درصد رسید. قیمت های مصرف کننده برای سه ماه متوالی کاهش یافته است اما هنوز با هدف 3 درصدی بانک فاصله زیادی دارد.

که در…