این انتخابات پر از شگفتی بود

این یک انتخابات عجیب بود. نه ، همانطور که غالباً پیشگویی می شد ، دورهمی ترین انتخابات است. حتی در حالی که به معنای واقعی Yogi Berra تمام نشده است ، برخی از ویژگی های پیش بینی نشده در حال تمرکز هستند.

اولین مورد ، آشفتگی نامقدسی است که با معرفی ناگهانی رای گیری نامه ای در ایالت پس از ایالت ایجاد شده است. فرماندار دموکرات نوادا ، استیو سیسولاک ، جلسه فوق العاده قانونگذاری را در اواخر ماه ژوئیه برگزار کرد ، که برای ارسال نامه رأی به هر رأی دهنده ای که در این ایالت ثبت نام کرده بود ، به مقررات قانونی شتافت. نتیجه باتلاقی …