اگر او ببازد ، ترامپ با کمال لطف تسلیم می شود

طی هفته گذشته حداقل صد بار از من سال شده است: اگر رئیس جمهور ببازد ، آیا در انتقال مسالمت آمیز قدرت شرکت خواهد کرد؟

این س probablyال احتمالاً به همان اندازه که در مورد رئیس جمهور ترامپ پاسخ می دهد ، در مورد کسانی که آن را می پرسند گفته است. اکثر پرسشگران همان افرادی هستند که هنوز نمی دانند چرا نزدیک به نیمی از کشور به آقای ترامپ رأی داده اند. آنها هنوز هم تعجب می کنند که آیا او به طریقی راه خود را در دفتر فریب داده است. آنها هنوز فکر می کنند که او باید استیضاح شده باشد ، نظرسنجی ها را باور می کرد و واشنگتن را در نظر می گرفت …