اردوغان رئیس جمهور ترکیه رئیس بانک مرکزی اوست

استانبول – رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه ، رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کرد زیرا این کشور درگیر دومین بحران ارزی در دو سال گذشته است.

در فرمانی که در ساعات اولیه روز شنبه منتشر شد ، آقای اردوغان به مأموریت مورات اویسال ، که از تابستان 2019 این موسسه را هدایت می کرد ، پایان داد و جایگزین Naci Ağbal ، وزیر سابق دارایی شد.