اتصال گوشی به ضبط ماشین – آموزش تصویری – علم فردا

استعمال از اشاره گر همین قابلیت را فراهم آورد که تا حجم متعددی از آهنگ ها را همپا داشته باشید و از ایراداتی که برای ضبط های کاست خور مهم آن مواجه می شدیم مانند پیچیدن نوار کاست داخل دستگاه یا خش دار بودن CD که میزان مرغوب بودن صدا را از بین می پیروزی رها شویم. اهمیت ترقی تکنولوژی ضبط های به اصطلاح CD خور جایگزین دسته هایی که نوار کاست استعمال می شدند ، شد و رفته رفته USB فلش وارد بازار شد و از ضبط هایی که قابلیت و امکان به کارگیری از مکان نما را داشتند هم استعمال شد . شاید حدود آبادی الی پانزده سال پیش در خودرو ها ضبط هایی بود که نوار کاست می خورد و مردم در آن روزگار تعدادی تا نوار را در اتومبیل می گذاشتند و گوش می دادند البته کم ناچیز به مرور اهمیت روی کار آمدن سی دی و دی وی دی ضبط های خودرو هم تازه شد و سی دی خور شد و هم اکنون یک‌سری سی دی در یک کیف سی دی نگه میداشتند و آنگاه هم که نشانه گر خور شدند و دیگر کلیه همین دنگ و فنگ ها بر روی یک اشاره گر جا می‌شود . از زمانی که وسیله نقلیه وارد زندگی ما شد و مورد استقبال قرار گرفت امکانات بسیاری هر از چندین گهگاه بر آن افزوده شد تا هر کمپانی تولید کننده بازار را به دست بگیرد از گونه بوق و جور آینه بغل تا امکانات فوق پیشرفته امروزی که اساسی تکنولوژی روز پیش می رود. نکته دوم این که، در سیستم ضبط ماشین برای جلوگیری از آسیب ناشی از Upsurges از فیوز استعمال میشود و درصورتیکه فیوز پریده باشد مدار صوتی اتومبیل به اصطلاح شکسته می شود و ضبط پر‌نور نمی شود .دلیل دیگر عمل نکردن ضبط خودرو ، خلل یا مشکلات اتصال به زمین باشد که در این حالت، ضبط نمی تواند از فیوز به جهت روشن شدن استفاده نماید و یا این که رادیو در فواصل وقتی ، نامنظم عمل می کند و انقطاع و وصل می شود ، گهگاه مشاهده شده در چنین حالتی ، به طور عادی ضبط خاموش یا این که واضح نمی شود و لی به محض عبور از یک برآمدگی خیابان ، ناگهان ضبط آغاز به عمل می کند. از مانیتورهای داخل اتومبیل برای به کار گیری از سیستم دید عقب حرکت دنده هم به کارگیری می شود. اما به جهت دستگاه یک ریموت کنترل هم در حیث ضبط خودرو پایونیر 1950 گرفته شده است. برهان دوم، اجزایی است که بهدرستی با نیز مطابقت ندارند، که از تولید صدای باکیفیت بالا جلوگیری میکند. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین سوالاتی که صاحبان خودرو قبل از خرید کردن اشکال دستگاه ضبط و پخش اتومبیل می پرسند در گزینه برندهای دارای ضبط اتومبیل 2din است.