آیا پیشرانه پیستون متقابل به خودروها باز خواهد گشت؟

به این ترتیب در زمان تحت رفتن پیستون شاتون به سمت راست منحرف می شود و در روزگار بالارفتن به سمت چپ منحرف می گردد . شیار رینگ: در قسمت بالای دامنه طراحی میگردند و محل قرار گرفتن رینگها را آماده میکنند. همین ایرادات سبب ساز میشوند تا داده ها افراد نسبت به قطعات به کار رفته در اتومبیل ارتقا یابد. در اين وضعيت جارينگي شيبدار بوده ولي رينگ داراي جهت خاصي براي کارگزاشتن كردن نبوده و مي توان به شکل دلخواه آنرا کارگزاشتن كرد . وa : وجود تراز شيبدار برروي لبة خارجي رينگ روغني ، در اين رخ بايد مرحله شيبدار به سمت بالا باشد تا در زمان بالا رفتن پیستون ، اين رينگ برروي لايه روغن لغزيده و در هنگام پايين آمدن پيستون ، اين رينگ ، روغن را از روي جداره سيلندرجارو کرده و به سمت کارتل سوق‌دهی می کند . ۲- گنبدی : سطح بالای پیستون پایین گنبدی شکل پیستون زانتیا روی 405 می باشد. همانطور که می دانید ، پیستون خودرو درون سوراخ های تولید شده در باطن بلوک سیلندر ( بوش سیلندر ) ، بالا و زیر می رود و همین حرکت طولی پیستون داخل سیلندر ، به وسیله شاتون به حرکت چرخشی تبدیل شده و به میل لنگ دیتا می شود. مزیت این چینش، کوتاه شدن ارتفاع موتور به خصوص در موتورهای اهمیت تعداد سیلندر بالا می باشد. در همین نوع از موتور، چهار پیستون یا مضربی از چهار اساسی زاویه روی یک محور قرار می گیرند. در همین شیوه به جهت در اختیار گرفتن انبساط حرارتی پیستون از روش تقویت کردن یا این که دو فلزی کردن منتخب از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، استعمال میگردد. این حرکت پیستون منجر به وجود وارد شدن چهار عمل کلیدی موتور می گردد. بوش های به کار گیری شده در این بوش و پیستون همه گرید A بود و در سایز های ۸۳٫۰۱-۸۲٫۹۹ می باشند. چدن خاکستری فلزی هست که آلرژی یه خرده در برابر گرما از خویش نشان میدهد. در رخ زیر یک سیستم چهار سیلندر نشان داده شده که در هر سیلندر آن چهار سوپاپ به کار گیری شده است. در پیشرانه پیستون متقابل همانند مدلهای دیزلی معمولی، هیچگونه شمع و سیستم جرقهزنی وجود ندارد.