آیا بایدن می گوید Howdy Modi؟

آیا ملی گرایان هندو که هند را اداره می کنند باید از ریاست جمهوری بایدن بترسند؟ به نظر می رسد احتمالاً کمتر از سرسخت ترین طرفداران و دشمنان حزب حاکم بهاراتیا جاناتا باشد ، اما به احتمال زیاد بیش از آنچه که متعصب ترین ناظران امیدوارند باشد. با بازگشت حقوق بشر و دموکراسی به قلب سیاست خارجی ایالات متحده ، قطعاً کاهش آنها در هند دیگر در کاخ سفید مورد توجه نخواهد بود.

از زمان انتخاب آقای بایدن ، بیشتر بحث ها در هند بر سر نخست وزیر نارندرا مودی بود که گفته می شود دست خود را با در آغوش گرفتن بیش از حد بازی می کند …