آمریكای مركزی در دو هفته برای توفان بزرگ دوم مهار می كند

MEXICO CITY – آمریکای مرکزی روز دوشنبه را برای درگیری از طوفان یوتا ، دومین طوفان بزرگ طی دو هفته برای تهدید منطقه ، که هنوز از ویرانی های طوفان اتا باقی مانده است ، آماده کرده است.

مرکز ملی طوفان های ایالات متحده اعلام کرد که طوفان یوتا به طوفانی از نوع 5 با حداکثر وزش باد پایدار نزدیک 160 مایل در ساعت حدود ساعت 10 صبح رسیده است.