آذربایجان در درگیری با ارمنستان دست به دست می دهد و تلاش های صلح را پس می زند

مسکو – پیشرفت های انجام شده در میدان نبرد توسط آذربایجان در درگیری با ارمنستان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ کوه امیدهای این هفته برای پایان جنگ و جعل توافق دیپلماتیک را از بین برد.

به گفته مقامات ارمنستان ، بیش از 90،000 غیرنظامی یا 60٪ از جمعیت قره باغ کوهستانی به دلیل حمله نیروهای آذری از جوامع خود فرار کرده اند و این نگرانی را در میان بسیاری از ارامنه ایجاد کرده است که در صورت موفقیت حمله می توانند به طور کامل از جنوب خارج شوند محاصره قفقاز.