TikTok یک فیلم از جیمی لای را به حالت تعلیق در می آورد

در 18 آوریل، مؤسسه اکتون مستند قدرتمند خود را در مورد جیمی لای، روزنامه‌نگار هنگ‌کنگی که در 29 ماه گذشته در زندان بوده، برای عموم منتشر کرد. روز سه‌شنبه، حساب TikTok مؤسسه Acton – که در همان روز نمایش «هنگ‌کنگر» راه‌اندازی شده بود، به حالت تعلیق درآمد. اتفاقی، تونگجی?

این پیامی نبود که مدیر عامل TikTok، Shou Zi Chew هنگام شهادت در برابر کنگره در ماه مارس ارسال کرد. آقای چو TikTok را به عنوان یکی دیگر از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی آمریکایی معرفی کرد و از نفوذ شرکت مادر خود در پکن، Bytedance، بر تصمیم‌گیری‌های محتوایی کاست.