Moderna از تنظیم کننده های سلامت می خواهد که واکسن Covid-19 خود را مجاز کنند

Moderna Inc اعلام کرد که از مقررات بهداشت ایالات متحده و اروپا می خواهد روز دوشنبه اجازه استفاده از واکسن Covid-19 خود را دهند ، پس از آنکه 94.1٪ در تجزیه و تحلیل کامل یک مطالعه محوری موثر بود.

زمان بندی این واکسن را در مسیر خود نگه می دارد تا احتمالاً دومین موردی باشد که تا پایان سال در ایالات متحده مورد استفاده قرار می گیرد – پس از آنکه تحت بررسی نظارتی از سوی Pfizer Inc. و BioNTech SE قرار گرفت – با تلقیح در دسترس عموم در بهار یا تابستان. مدرنا گفت برخی از دوزها نیز می توانند در ماه دسامبر در اروپا در دسترس قرار بگیرند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>