Covid-19 Effect قیمت مردم محلی را از جزایر ناهموار غربی اسکاتلند فراهم می کند

تعداد کمی از مکان های دورتر از مسیر مضراب دورتر از Hebrides بیرونی بادگیر در سواحل شمال غربی اسکاتلند است. اما اکنون آنها همچنین جایزه جنگ تن به تن بر سر این هستند که چه کسی باید بتواند در آنجا زندگی کند.

از زمان شیوع بیماری ویروس کرونا ، افزایش خریداران بسیاری از خانه های موجود را خریداری کرده است ، به دور از نقاط داغ Covid-19 در سرزمین اصلی انگلیس مانند گلاسگو یا لندن. بسیاری از خانه ها مشرف به مکانهایی مانند ساحل Luskentyre یا سنگهای ایستاده ماقبل تاریخ در Callanish هستند.

محلی …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>