چشم انداز تولید ناخالص داخلی آلمان فاقد کاتالیزورهای اقتصادی سه ماهه اخیر است

کریستین فوئرتس، اقتصاددان HSBC در یادداشتی می نویسد، کاهش رتبه تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه اول به ویژه ناامیدکننده است، زیرا برخی از عوامل بازدارنده رشد مانند اختلالات زنجیره تامین در بخش تولید و اثرات منفی شرایط تجاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. او می نویسد که کاهش 4.9 درصدی در سه ماهه هزینه های دولت که شدیدترین کاهش از زمان اتحاد مجدد است، منجر به انقباض 0.3 درصدی تولید ناخالص داخلی شد. در حالی که مصرف دولتی می تواند تا حدودی در سه ماهه دوم بهبود یابد، چشم انداز اقتصاد آلمان در غیر این صورت کمتر مطلوب است. تولید و ساخت و ساز کمک مثبتی …

اتوبار بلوار تعاون, باربری بلوار تعاون
مطالب پیشنهادی جدید