چالش بزرگ بعدی بعد از واکسن کوویید ، دادن آن به مردم کافی است

با شروع واکسن Covid-19 از شرکت Pfizer Inc. که از اوایل ماه آینده مجاز است ، دولت های غربی با یک چالش بزرگ لجستیکی روبرو هستند: تهیه عکس کافی از افراد از واکسن های جدید.

در حالی که برنامه های قبلی واکسیناسیون در طول سالها گسترش یافته و بر روی آمارهای خاص مانند کودکان یا افراد مسن متمرکز بوده است ، دولتها امیدوارند کاری انجام دهند که قبلاً هرگز انجام نداده اند و در طی چند ماه اکثریت جمعیت را تلقیح کنند.

زوج…

واکسن Covid-19 Pfizer و BioNTech برنده مجوز انگلیس شد
مطالب پیشنهادی جدید