پیشرفت تدریجی کالیفرنیا – WSJ

دموکراتها و اتحادیه های صنفی در کالیفرنیا شوکه شده اند. رأی دهندگان سه شنبه گذشته رفراندومی را که اجازه می دهد ترجیحات نژادی در استخدام ایالت و پذیرش کالج مجاز باشد ، رد کردند ، افزایش عظیم مالیات بر املاک تجاری را شکست داده و ده ها هزار شغل اقتصاد گیگ را نجات داد. این چیه تگزاس؟

اتحادیه ها و متحدان دموکرات آنها ، از جمله مدیر عامل فیس بوک ، مارک زاکربرگ ، تقریباً 60 میلیون دلار برای همه پرسی (ماده 15) که محدودیت اصلی در هزینه های دولت را از بین می برد ، جمع آوری کردند. پیش نمایش 13 در 1978 کالیفرنیا …