پلیس کمونیست چین در نیویورک

ایالات متحده نمی تواند مانع از سرکوب آزادی بیان در چین توسط حزب کمونیست شود، اما می تواند در برابر گسترش ظلم چین به آمریکا محافظت کند. این اهمیت اتهامات کم توجه روز دوشنبه علیه چینی ها در ایالات متحده و چین برای آزار و اذیت و ارعاب اتباع چینی ساکن در ایالات متحده است.

اف‌بی‌آی دو مرد را دستگیر کرد که می‌گوید یک پاسگاه پلیس چین را در شهر نیویورک اداره می‌کردند که برای نظارت و ساکت کردن شهروندان چینی طراحی شده بود. دادستان های فدرال همچنین ده ها افسر وزارت امنیت عمومی چین را به آزار و اذیت اتباع چینی در نیویورک و استفاده از پلتفرم های رسانه های اجتماعی برای ارعاب فعالان دموکراسی چینی در ایالات متحده متهم کردند.

لهستان متحد ضروری ناتو است
مطالب پیشنهادی جدید