هنگ کنگ ، سنگاپور حباب برنامه ریزی شده سفر خود را به تأخیر می اندازد

هونگ کنگ – مراکز مالی آسیا سنگاپور و هنگ کنگ برای اجازه سفرهای هوایی بدون قرنطینه بین شهرها به مدت دو هفته به تأخیر انداختند ، که نشان دهنده دشواری ایجاد چنین تنظیمات بالقوه سفر با ادامه موج های همه گیر است.

در ابتدا قرار بود حباب سفر از روز یکشنبه آغاز شود. اما هنگ کنگ ده ها مورد جدید را طی روزهای اخیر گزارش کرده است که پس از مدتی انتقال ویروس کند شده است و باعث ایجاد محدودیت های جدید در اجتماعات اجتماعی شده است. حباب سفر در اوایل دسامبر دوباره بازدید می شود ، …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>