نحوه عملکرد سیستم جدید مهاجرت پس از پایان عنوان 42

با پایان

در عنوان 42، دولت بایدن در حال تلاش برای مدلی کاملاً جدید در مرز جنوبی ایالات متحده است. هدف این است که با دادن مسیرهای جایگزین به سمت ایالات متحده و اعمال عواقب سخت برای کسانی که همچنان سعی می کنند به طور غیرقانونی وارد شوند، تا حد امکان افراد زیادی را از سفر به شمال منحرف کنیم.

در اینجا نگاهی گام به گام به نحوه عملکرد سیستم جدید است.

چه خبر

خرید تخت بیمارستانی - تخت بیمارستانی نجفی
مطالب پیشنهادی جدید