نبرد وحشیانه برای باخموت روسیه را با یک پیروزی نامشخص ترک می کند

نبرد 9 ماهه برای شهر کوچک باخموت اوکراین، روز یکشنبه به پایان رسید، زیرا نیروهای روسی سرانجام آخرین سنگرهای مهم اوکراین را در لبه غربی آن تصرف کردند.

حق چاپ ©2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به داو جونز و شرکت است. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8