مازاد تجاری آلمان در ماه مارس افزایش یافت زیرا هم صادرات و هم واردات کاهش یافت

مازاد تجاری آلمان در ماه مارس علیرغم کاهش صادرات و واردات افزایش یافت که نشانه آن است که تجارت کالاهای آلمانی از پایین ترین سطح در سال 2022 بهبودی دشواری را تجربه می کند.

مازاد تجاری تعدیل شده این کشور – تراز صادرات و واردات کالا – در ماه مارس به 16.7 میلیارد یورو (18.48 میلیارد دلار) در مقایسه با 16.1 میلیارد یورو در فوریه افزایش یافت، داده های اداره آمار این کشور روز پنجشنبه نشان داد.

طراحی داخلی اداری - شرکت طراحی و دکوراسیون داخلی مهران طاهری
مطالب پیشنهادی جدید