لایحه های محدود کننده مراقبت از نوجوانان ترنس سر به فلک کشیده

16 ایالت محدودیت‌های گسترده‌ای را برای مراقبت‌های بهداشتی تأییدکننده جنسیت برای خردسالان تراجنسیتی در سال جاری اعمال کرده‌اند و 16 ایالت دیگر لایحه‌های مشابهی را در سالی رکوردشکنی ارائه کرده‌اند.

حق چاپ ©2023 کلیه حقوق این سایت متعلق به داو جونز و شرکت است. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8